Lidmaatschap

Aanmelden

Naam 
Voornaam 
Straat en huisnummer 
Postcode en woonplaats 
Telefoon 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
e-mail 
Vul het volgende in osgxdcwy Help ons om SPAM te voorkomen
    

Door het invullen en versturen van het digitale aanmeldingsformulier meldt u zich aan als lid van DEVO ’68. De contributie wordt jaarlijks overgemaakt. Afmelding dient schriftelijk te gebeuren, vóór 1 september.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. We verwachten, naast contributie, actieve ondersteuning vooral van de jeugd en ouders daarvan, zoals zaalwacht en vervoer competitie e.d.
Speeltijden, mét begeleiding en training, zijn van 18.30 - 22.30

De contributie bedraagt: € 99 voor junioren en € 152 voor senioren.
Entreegeld is: € 10 & 15 , trainingsbijdrage voor senioren is €26,25.

Na aanmelding ontvangt u een nota van de penningmeester. Er is op ALV besloten de contributie via indexering elk jaar met 2% te laten stijgen.

Graag betaling op bankrekeningnummer: NL38INGB0002235671,
ten name van: badmintonclub DEVO ’68, Roden.