Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Steven Sinclair
Secretaris: Dirk Drent
Penningmeester: Eltjo Leinenga
Notulist: Rimke Arends

----Laatste nieuws----
Competitie